NybaktMamma - Møteplassen regler
Forumregler
For å få fortsette må du godta følgende regler:

Forumregler

Vi insisterer på at du følger de regler og retningslinjer som er beskrevet nedenfor. Disse kan av og til bli oppdatert noe. Som registrert bruker forplikter du deg til å titte innom Vilkår for bruk av Møteplassen innimellom, for å holde deg oppdatert. Du forplikter deg også til å være registrert til enhver tid med en fungerende epostadresse for å slippe å få brukerkontoen din deaktivert.

Møteplassen er et anonymt, ikke-medisinsk diskusjonsforum, og kan på ingen måte erstatte legebesøk eller fagfolks ekspertise. Informasjonen på disse sidene skal ikke brukes til å stille diagnose, eller sette i gang behandling uten samråd med lege. NybaktMamma fraskriver seg alt ansvar for skader eller ulemper som påføres en bruker ved brudd på vilkårene.

All informasjon som legges inn på Møteplassen blir tilgjengelig for alle. Man bør derfor være svært forsiktig med å legge igjen sensitiv informasjon eller bilder som kan misbrukes. NybaktMamma fraskriver seg alt ansvar for innholdet i de enkelte meldingene; all informasjon og bilder legges inn på eget ansvar og gir kun uttrykk for forfatterens syn.
Diskusjoner/meldinger som er i strid med forumreglene eller på annen måte bør sjekkes nærmere av moderatorer bør innrapporteres via -ikonet tilhørende det aktuelle innlegget.

Innhold som ikke er velkomment verken på Møteplassen, i Private Meldinger eller i kommentarer knyttet til ryktebørsen er bl.a. reklame, forkynnelse, personangrep, trakassering, trusler, pornografisk innhold, rasistiske utsagn, støtende utsagn/bilder, identifisering av brukere (f.eks. navn/adresse/telefonnummer/e-post), spekulering rundt andre brukeres "ekthet", avsløring av innhold og/eller avsender av ryktekommentarer, avsløring av innhold i Private Meldinger, personlige krangler og annet innhold som bestrider norske lover eller vår oppfatning av god folkeskikk. Det er heller ikke lov å legge ut linker til sider som inneholder dette.
Spørsmål eller kommentarer vedrørende driften av forumet, moderatorer og deres handlinger, skal tas direkte med vedkommende eller med administrator.
IP-adresse registreres i alle innlegg og vil bli benyttet til å opprettholde disse betingelsene.

Husk at fokuset på sidene skal holdes på det å ha småbarn.

"Du skal ikke plage andre
Du skal være grei og snill
Og forøvrig kan man gjøre hva man vil"
- Kardemommeloven

Administrasjonen på NybaktMamma forbeholder seg retten til å fjerne, redigere, flytte eller avslutte hvilken som helst diskusjon når de ønsker det, av hvilken som helst grunn. Dette skal ikke oppfattes som at NybaktMamma har godkjent alle meldinger som ikke har blitt slettet.
Det kan heller ikke på noen måte anses som brudd mot ytringsfriheten, da NybaktMamma er et privateid forum. Forumet er et tilbud, ikke en rettighet. Man kan bli fratatt tilbudet, og dette må respekteres. Tenk derfor alltid godt over hva du skriver, slik at du er sikker på at det ikke bryter med forumreglene.

Det er ikke lov å registrere seg med flere identiteter. Brukerkontoen er personlig, og skal ikke brukes av andre. Brukernavn og passord må ikke under noen omstendighet utleveres til andre.
Ønsker du å skifte brukernavn eller annet, ta kontakt med hjelpeadministrator. Man kan få endret brukernavn kun én gang pr. brukerkonto. Angrer man på brukernavnendringen får man endre tilbake til det originale, men ikke til noe nytt.
Dersom en bruker likevel registrerer seg med flere brukernavn, vil brukeren bli utestengt fra hele forumet i 14 dager. Om brukeren registrerer seg med enda et brukernavn i utestengelseperioden, blir brukeren permanent utestengt fra hele NybaktMamma.
Ved ønske om å avslutte sitt medlemsskap på NybaktMamma, følger en karanteneperiode på en måned. I denne perioden settes medlemskapet som inaktivt, og gir brukeren mulighet til å gjenoppta medlemsskapet igjen. I denne karanteneperioden er det ikke lov å regisrere seg med nytt nick. Etter karanteneperiodens opphør, slettes medlemskapet automatisk uten nærmere varsel.

Ingen form for innlegg som kan oppfattes som reklame for eller markedsføring av ett eller flere produkt tillates. Dette omfatter enhver form for urelatert politisk kampanje, verving, innsamling, underskriftskampanje, samt oppfordring til stemmegivning, og gjelder både brukere og organisasjoner. Slike innlegg vil bli slettet umiddelbart.
Brukerne kan imidlertid linke til underskriftkampanjer o.l. til fordel for anerkjente, seriøse veldedige organisasjoner innenfor temaet som NybaktMamma omhandler. Organisasjonene kan også selv ta kontakt med webmaster for mulig unntagelse fra reglene.
Brukerne kan linke til egen nettbutikk eller eget forum under "Brukernes anbefalte linker". Maks ett innelgg pr. nettsted.
Det er tillatt med én ekstern link i signaturen, men kommersielle linker er ikke tillatt.

Det er ikke tillatt å bruke Møteplassen til kjøp og salg, det skal utelukkende foregå på Markedsplassen. For å få tilgang til Markedsplassen må man ha oppnådd 300 meldinger. Det er kun tillatt med annonser fra privatpersoner, og varen må være i selgers besittelse på annonseringstidspunktet. På grunn av stor pågang på markedsplassen ber vi om at det kun benyttes en tråd for å annonsere samme type varer. Benyttes flere tråder vil disse bli slått sammen og brukeren vil motta en advarsel. Gjentatte brudd fører til utestengelse fra Markedsplassen. Kommersielle annonsører bes ta kontakt med webmaster for tilbud om kjøp av annonseplasser.

NybaktMamma har copyright på alt innhold, og det er ikke lov til å bruke tekst eller bilder fra innlegg på Møteplassen i andre forbindelser. Se Juridiske merknader.

Grove eller gjentatte overtredelser av vilkårene kan føre til midlertidig eller permanent utestengelse fra tjenesten, varsling av din isp (internettleverandør) og eventuelt politianmeldelse. Ved utestengelse forbeholdes retten til la den omfatte alle nettstedene våre.

NybaktMamma kan få tilgang til og/eller avsløre personlige opplysninger hvis loven krever det, eller hvis de i god tro finner dette nødvendig for å gjøre følgende:
(a) følge forordninger i loven eller rette seg etter rettslige prosesser som blir meddelt NybaktMamma,
(b) beskytte og forsvare rettigheter eller eiendom tilhørende NybaktMamma, inkludert hele familien med nettsteder, eller
(c) handle under kritiske omstendigheter for å beskytte sikkerheten til brukere av våre tjenester.
Alle klokkeslett er GMT +1. Klokka er nå 06:34.

Powered by: vBulletin® Version 3.6.8,
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Alt innhold ©2001-2007 NybaktMamma.com