Hei! Jeg er mamma til 3 og i det siste har jeg måttet lære mye om barn med autisme. Det jeg har lest har sjokkert meg. Man vet ikke hva autisme skyldes, men det er knyttet til utviklingsavvik i hjernen. Mange relaterer dette til det økende nivået av miljøgifter i våre omgivelser. Den viktigste kilden til miljøgifter hos den voksne norske befolkningen er oppdrettslaks. I oppdrettslaks finnes noen av de farligste miljøgiftene man kjenner til og disse miljøgiftene ser man også referert til i studier av barn med autisme. De kalles halogenerte aromatiske hydrokarboner og omfatter PCB, dioksiner og bromerte flammehemmere og pesticider og de har skadelige effekter i svært små konsentrasjoner. Stoffene brytes ned veldig langsomt og det kan ta opp til 20 år før nivået er halvert i kroppen.
Man vet i dag ingenting om hvordan disse miljøgiftene kan virke på et foster eller et spedbarn som utvikler seg raskt. Halogenerte aromatiske hydrokarboner kan gi kreft og diabetes, hemme av immunforsvaret, påvirke utvikling og evnen til å forplante seg. Celle og dyreforsøk har vist at stoffene medfører også alvorlige forstyrrelser i hjerne og nervesystem og er assosiert med forsinket psykomotorisk utvikling.

Stoffene lagres i fettvevet og frigjøres når man er gravid eller ammer. Det er i løpet av det siste året kommet flere studier som viser at morens nivå av miljøgifter reduseres med 40 til 60% når hun går gravid og ammer. Det betyr at morens miljøgifter overføres til fosteret og det ammende barnet og i den i en periode der alle organer og spesielt nervesystemet og hjernen skal utvikle seg.
Det er viktig og bra for barnet å få morsmelk, så konklusjonen på dette må være at unge kvinner, gravide og ammende ikke bør få i seg miljøgifter. Unge kvinner, mødre, gravide og ammende kvinner bør derfor ikke spise oppdrettslaks og de bør heller ikke gi det til sin familie.


Professor Henrik Huitfeldt, Institutt for patologi, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo:
http://www.rubin.no/files/news/attac...ing_310505.pdf

Folkehelseinstituttet:
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?...:5567:13:::0:0

NRK:
http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/3233739.html

Tidsskrift for Den Norske Legeforening:
http://tidsskriftet.no/article/1926343