Hei
Jeg har vært midlertidig ansatt i 80% siden 20 februar i fjor. Har hele tiden blitt fortalt at jeg kan få fortsette. Det er langt å kjøre. 85 km hver vei. Alene med 2 barn på 7 og 9 år. Barnevernet prøver å få en far til å delta mer i sønnens liv i diverse avtaler jeg må følge opp. I tillegg har jeg fått skriv fra helsesøster om st jeg er nødt til å ha mer tilrettelagt arbeidsdag for barna sin skyld. Har ikke lyktes meg å skaffe jobb nærmere hjemsted. Flytting er ikke noe alternativ da det er prøvd og endte med at jeg ble saksøkt av far og måtte ut med 30.000 kr i saksomkostninger. Far ble tildelt 50% omsorgsrett noe som ikke er mulig i praksis iflg BV. Fra første feb 2016 og fram til 1.9 har jeg fått mer rettelagt arb. Tid men måtte gå ned til 75%. Fra 1.9 har det blitt sagt at jeg kan fortsette i en 50% stilling vikariat av min sjef. Forrige uke fikk jeg vite at ei annen ei som er bedre kvalifisert enn meg tar alt som er ledig for at hun skal få en 80% stilling. Denne ansettelse ble gjort før jul, men ikke gitt info om før nå. Min sjef påstår hun ikke visste noe før den dagen jeg fikk vite det. Viser seg at det er en fast stilling. Sier jeg er innstilt nr. 2 men den stilling har aldri vært utlyst og jeg har ikke søkt. Ringte så overordnet til min sjef som igjen sier at min sjef har visst dette lenge. En av dem lyver. I mine øyne. Jeg sykmeldte meg fordi jeg føler meg mindre verd og dårlig behandlet. Greit st hun andre er bedre kvalifisert, men det er måten det er gjort på jeg reagerer på. Er det noe sted jeg kan klage? Er ikke organisert da jeg ikke klarte å betale all medlemskontigenten. Noen har noen gode råd?