NybaktMamma har to lukkede forum - det vil si at det er kun de som søker tilgang som kan lese og skrive i disse underforumene. Det ene er for Løvetannbarn og det andre for de som slanker seg.

Årsaken til at forumet for Løvetannbarn er lukket:
Dette er for dem som har hatt en vanskelig barndom, enten i form av mishandling, incest, alkholiserte foreldre osv. Det kan være godt å få snakke med andre som har opplevd lignende uten at alle andre kan lese hva man skriver.

Vi ser helst at brukeren har minimum 100 meldinger.
Vi forbeholder oss retten til å avslå enkelte søknader uten videre begrunnelse.

Forumet vil så bli synlig som et underforum under Familieliv når man får tilgang dit.

Årsaken til at slankeforumet er lukket:
Dette forumet ble opprettet slik at ikke slanking skal være de trådene som opptar mest plass inne på Mors helse og egenpleie.
Ikke alle er veldig opptatt av slanking etter å nylig ha fått en baby. Fokuset bør heller ikke være slanking når man nettopp har født.

Vi håper med dette at slankeforumet kan bidra til at de fleste slankere søker om medlemsskap, slik at fokuset på slankingen kan holdes inne på dette lukkede forumet. Andre som ikke er interessert i slanking, vil dermed slippe å se alle disse slanketrådene når de klikker seg inn på Mors helse og egenpleie.

Vi kommer ikke til å forby slanketråder på Mors helse og egenpleie, men det er ønskelig at slanketråder legges i slankeforumet, og at slankerene søker tilgang dit.

Klubbene vil bli synlig for alle som søker medlemskap og får tilgang.

Slik søker man om tilgang til ett av disse forumene:

Kontrollpanel -> Gruppemedlemsskap (langt nede på linklisten på venstre side). Klikk på Bli medlem-linken, skriv inn en kort begrunnelse og klikk Send forespørsel. Hjelpeadmin vil da behandle forespørselen så fort anledningen byr seg, og man får så lese og skrivetilgang i forumet.