Fra 1 september 2009, vil babygalleriene bli slettet. Det er mulig å opprette egne album (se kontrollpanel), og babygalleriene er generelt lite i bruk.

Så er det noe dere ønsker å kopiere / spare på, så gjør det før denne datoen.

Dette til informasjon.

Stine-mor, hjelpeadmin.