Forumledelsen på SnartGravid, SnartMamma og NybaktMamma har etter avstemning og i fellesskap besluttet å gi nye navn enkelte smilier.

Den gamle ”snill”-smilien har gjennom årene ført til en del misforståelser, forvirring og diskusjoner, og det er nå tatt grep for å rydde opp i dette.


heter nå : ironisk :
heter : snill :
har nå koden : - ) (uten mellomrom)
er ny og har koden : ) (uten mellomrom)


Pernille - smilieadmin