Kor mykje oppgåver er det på småbarnsavdelingen er det ikkje mykje forskjellige oppgåver der? Kva er dei ulike oppgåvene?