Kan noen hjelpe meg å tolke disse prøveresultatene? Ser at det er lite av det gode kolestrolet, og litt mye av de dårlige. Men er det ille, liksom? Hva er totalkolestrolen her? ser dette begrepet nevnes rundt omkring på internett.

Vi fikk sendt denne lista i posten etter vårt ønske, så legen regner tydeligvis ikke disse resultatene som "dårlige nok" til at han gir tilbakemelding på prøvene(?).

Fint om noen som har peilig kan uttale seg.


S-ALAT 40
S-ferritin 237
S-HDL-kolestrol 0,8
S-kolestrol 6,3
S-kreatin 92
S-LDL-kolestrol 4,2
S-TSH 1,4