Markedsplassen er endelig tilbake igjen i gammel drakt, kravene til tilgangen er senket til 200 meldinger og man finner Markedsplassen og som et underforum under Klær og Utstyr. Markedsplassen er ment som et tilbud til NybaktMammas trofaste medlemmer og er ikke for kommersielle aktører(disse bes ta kontakt med webmaster for tilbud om kjøp av annonseplasser).

Vi gjør alle brukerne oppmerksomme på at dette er en midlertidig løsning, planen er at vi etterhvert skal få en mer funksjonell markedsplass. Når det er sagt så foreligger det ingen konkret plan på når dette skal skje, så det er et stykke inn i fremtiden. Hvis alle følger spillereglene blir Markedsplassen her til en ny løsning er på plass. Markedsplassen er veldig tidskrevende å følge opp for forumledelsen så vi ber om at reglene følges nøye, reglene finner man prioritert under hvert av underforumene på Markedsplassen.