Undrer noe på utlyst stillingsannonse. 100% stilling hvilende natt/assistent for funksjonshemmede. Lønnsrate på 61%.
6 ukers turnus. Hvor mange vakter ca inngår her tro? Hva kan lønnen bli her ca?

Noen som har greie på dette?