Hei,
om du har delt omsorg annenhver uke, hvor langt bor du fra eksen din?
Synes du det er for nær/for langt/just perfect?
Takk