Kva oppgåver kan en få om en jobber i småbarnsavdeligen? Er alle oppgåvene like gøye?