Slankeunderforumet vårt er en lukket klubb her på NM for alle som slanker seg. Klubben vil bli synlig for alle som søker medlemskap.
Dere søker ved å gjøre følgende:

Kontrollpanel -> Gruppemedlemsskap (langt nede på linklisten på venstre side). Klikk på Bli medlem-linken, skriv inn en kort begrunnelse og klikk Send forespørsel. Hjelpeadmin vil da behandle forespørselen så fort anledningen byr seg, og man får så lese og skrivetilgang i forumet.

Dette forumet er lukket, dvs at det er kun dem som har søkt tilgang, og fått tilgang, som har lese og skrivetilgang der inne.

Dette forumet er opprettet slik at ikke slanking skal være de trådene som opptar mest plass inne på Mors helse og egenpleie.
Ikke alle er veldig opptatt av slanking etter å nylig ha fått en baby. Fokuset bør heller ikke være slanking når man nettopp har født.

Vi håper med dette at slankeforumet kan bidra til at de fleste slankere søker om medlemsskap, slik at fokuset på slankingen kan holdes inne på dette lukkede forumet. Andre som ikke er interessert i slanking, vil dermed slippe å se alle disse slanketrådene når de klikker seg inn på Mors helse og egenpleie.

Vi kommer ikke til å forby slanketråder på Mors helse og egenpleie, men det er ønskelig at slanketråder legges i slankeforumet, og at slankerene søker tilgang dit.

Send en kort begrunnelse for hvorfor du ønsker tilgang, så blir dere godkjent så fort anledningen byr seg.